PSD investeste în domeniul energetic, protejând consumatorii(PE)

0

Plafonarea tarifelor la gazele naturale si la energie electricã, cel putin pânã în aprilie 2022, este încã o mãsurã în favoarea românilor. Astfel, în urmãtorii trei ani, preturile la gaze  naturale si energie electricã pentru  populatie si firme nu vor mai creste.
Aceste mãsuri sunt însã corelate cu finantãri alocate dezvoltãrii infrastructurii de transport si pentru gaze naturale, dar si pentru energie electricã. Din proiectul national de dezvoltare a retelelor de transport pentru gaze naturale, face parte si magistrala de gaze naturale Mintia – Brad. Deja a fost finalizat primul kilometru din cei 35 ai acestui proiect foarte  important pentru  dezvoltarea durabilã a municipiului Brad si a întregii zone de nord a judetului Hunedoara. Lucrãrile vor continua în ritm sustinut si obiectivul, în valoare totalã de 22,5  milioane de lei, ar  trebui sã fie terminat peste 16 luni.
Nici productia de energie electricã nu a fost neglijatã. În cadrul Planului National de Investitii din cadrul Strategiei energetice a României pentru perioada 2018-2020, au fost deja alocate aproximativ 150  milioane de lei pentru 6 obiective de investitii.
Între acestea, Termocentrala de la Paroseni a fost dotatã cu o instalatie de desulfurare care  eliminã 94% dintre emisiile de SO2. Valoarea investitiei a fost de 65,3 milioane de euro, iar din august 2018 termocentrala respectã valorile de mediu impuse de  legislatia europeanã. Componentã a Complexului Energetic Hunedoara, termocentrala este aprovizionatã cu cãrbune din Valea Jiului, activitatea ei permitând pãstrarea unui numãr important de locuri de muncã  în zonã. Viziunea PSD în domeniul politicilor energetice s-a axat mereu pe securitatea aprovizionãrii cu energie a cetãtenilor ei. Însã toate aceste politici au fost  orientate având  consumatorul în prim plan, ca beneficiar al reducerii facturilor. Iar pentru aceasta au fost luate mãsuri prin  care consumatorii  vulnerabili au fost corect definiti,  identificati si sunt  protejati. Scopul final este o viatã mai bunã pentru români aici, în România!
Comandat de Partidul Social Democrat
CUI mandatar 41190008
Executat SC.OBSERVATORUL PRESS.SRL

ALTE ARTICOLE INTERESANTE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here