DNA: Reținere persoane dosar executări silite frauduloase

3

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de
combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 09 noiembrie 2017, a inculpaților:
LAZĂR PETRIȘOR, reprezentant legal al Întreprinderii
Individuale Lazăr Petrișor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– constituirea unui grup infracțional organizat,
– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut
pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
– participație improprie la abuz în serviciu dacă funcționarul a
obținut pentru altul un folos necuvenit (5 fapte din care 3 în formă continuată),
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
(5 fapte),
– stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor,
taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată,
– spălarea banilor, în formă continuată,
NISTOR VASILE, executor judecătoresc în cadrul BEJ Nistor
Vasile din Zimnicea, jud. Teleorman, sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de:
– constituirea unui grup infracțional organizat,
– abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau
altul un folos necuvenit în formă continuată,
CURT BOGDAN-CONSTANTIN sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut
pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă
continuată.
De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în
mișcare a acțiunii penale și control judiciar pentru 60 de zile cu
începere din data de 9 noiembrie 2017, față de inculpatul
CUCUREZEANU FLORIN, avocat în cadrul Baroului
Teleorman, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– constituirea unui grup infracțional organizat,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată
(2 fapte).
În ordonanţele procurorilor se arată că, în cauză, există date și
probe care conturează următoarea stare de fapt:
1. Începând din anul 2005, inculpatul Lazăr Petrișor a inițiat și
dezvoltat o afacere, inițial prin forma de organizare P.F.A., ulterior transformată în Întreprindere Individuală, prin care vindea diverse produse nealimentare, electronice și electrocasnice cu plata în rate.
De la bun început, inculpatul a stabilit ca grupuri țintă pensionarii
și bugetarii – persoane care prezentau „bonitate” și a conceput un model de contract cu plata în rate, în care a inserat o clauză severă de penalități cu scopul declarat să “sperie” rău-platnicii. Mai mult, în documentul respectiv nu s-a menţionat vreun cont în care să se facă plata ratelor, indicându-se o singură modalitate de plată şi anume, pe bază de bon fiscal şi chitanţă nefiscală, la unul dintre punctele de lucru sau sediul I.I.
Lazăr Petrişor din comuna Pietroşani, jud. Teleorman.
Întrucât, pe parcursul timpului, unii debitori i-au trimis bani
inculpatului Lazăr Petrişor prin mandat poştal, pe lângă faptul că acesta nu a recunoscut primirea banilor, a luat și măsuri pentru a înlătura această formă de plată, inserând în contract menţiunea că plăţile prin mandat poştal nu vor fi luate în considerare.
Deoarece multe contracte nu au fost onorate de cei care
achiziționaseră diverse bunuri în maniera de mai sus, inculpatul Lazăr Petrișor a apelat la avocatul Cucurezeanu Florin care îi era consătean, pentru asigurarea reprezentării judiciare.
În perioada 2010 – 2015, au fost formate peste 5.000 de dosare
civile ca urmare a faptului că inculpatul Lazăr Petrișor i-a dat în judecată pe datornici. Ca element comun, a rezultat că acesta îi obliga să plătească, pe lângă datorii și penalități drastice, chiar și 2,2 % din valoarea restantă pe zi de întârziere. Prin urmare, datornicul era nevoit să plătească în final sume de cinci ori mai mari.
Hotărârile judecătorești pronunțate de Judecătoria Zimnicea au
rămas definitive prin neexercitarea căii de atac, ca urmare a strategiilor de amăgire a datornicilor, folosite de către inculpații Cucurezeanu Florin și Lazăr Petrișor. Aceste strategii constau în special în promisiuni de rezolvare pe cale amiabilă a litigiului, cu scopul vădit de a depăși termenul legal pentru exercitarea căii de atac, profitând de starea de vulnerabilitate cauzată de vârstă sau de lipsa cunoștințelor juridice ale persoanelor vizate, dar mai ales de buna-credință a acestora. În plus, au fost identificate cazuri în care datornicii au reclamat că au aflat despre
acțiunile de chemare în judecată abia când au fost executați silit și au contestat semnăturile de pe confirmările de primire a actelor de procedură, inclusiv a comunicărilor hotărârilor judecătorești.
Mai mult, unele persoane nu încheiaseră cu inculpatul Lazăr
Petrișor nici un fel de contracte de vânzare – cumpărare bunuri, acesta din urmă depunând la instanță documente falsificate chiar de el.
În acest context, în perioada 2011 – 2014, inculpatul Lazăr Petrișor împreună cu executorul judecătoresc Nistor Vasile și avocatul Cucurezeanu Florin, a constituit un grup infracțional organizat, mascat de exercitarea activităților specifice ocupației fiecăruia și, în virtutea punerii în executare a hotărârilor judecătorești emise de Judecătoria Zimnicea, pe baza cărora s-au constituit un număr de 1.206 dosare de executare silită, au acționat cu rea-credință în scopul însușirii de bani
sau bunuri (în special bunuri imobile).
Cererile de executare silită au fost depuse în numele Întreprinderii
Individuale Lazăr Petrișor de către inculpatul Cucurezeanu Florin, care, în calitate de avocat, pentru fiecare cerere, a emis chitanțe în valoare totală de 346.988 lei, reprezentând ”onorariu de avocat”, de regulă peste 10% din valoarea creanței de recuperat, fără a încasa efectiv sumele menționate la data emiterii acestora.
În cazul a zece dintre dosare, în perioada 06.01.2012 –
30.01.2014, inculpatul Nistor Vasile, în calitate de executor
judecătoresc, în baza unei înțelegeri frauduloase cu Lazăr Petrișor, a obținut în mod nelegal foloase necuvenite pentru acesta din urmă și pentru sine. Astfel, au fost simulate licitații în urma cărora imobilele aparținând celor 10 datornici, dar și altor persoane terțe, au fost adjudecate în favoarea Întreprinderii Individuale Lazăr Petrișor (în calitate de creditoare reprezentată de Lazăr Petrișor). În unele situații, bunurile imobile au fost adjudecate de Curt Bogdan Constantin, unul din interpușii lui Lazăr Petrișor, tot în favoarea întreprinderii individuale.
Simularea licitațiilor a fost înlesnită prin aceea că Lazăr Petrișor a
pus la dispoziția executorului judecătoresc persoane obediente, folosite în calitate de martori, licitatori sau adjudecatari.
În aceste condiții, a fost posibilă adjudecarea imobilelor la prețuri
modice, sub valoare minimă impusă de lege (creditorul nu putea
adjudeca sub 75 % din valoarea stabilită de expertul evaluator) ori în condițiile în care, fiind bunuri comune/devălmășie, nu puteau fi scoase la licitație.
Prin această conduită infracțională, dreptul de proprietate deținut
de persoanele datornice și de alte persoane (care aveau drept de
proprietate în comun cu datornicii), asupra imobilelor executate silit, a fost vătămat.
2. În perioada 29.09.2010 – 29.02.2016, inculpatul Lazăr Petrișor, în calitate de reprezentant legal al Întreprinderii Individuale Lazăr Petrișor, a stabilit, cu rea credință, taxa pe valoare adăugată, rezultatul fiind obținerea, fără drept, cu titlu de rambursare, a sumei de 1.792.502 lei de la bugetul de stat.
Pentru a disimula adevărata natură a provenienței sumelor de bani dobândite în maniera de mai sus, în perioada 06.10.2014 – 02.05.2017, inculpatul Lazăr Petrișor a cumpărat 6 autoturisme de lux și a ridicat o construcție (fără autorizație) pe numele unei altei persoane.
Inculpaților Lazăr Petrișor, Nistor Vasile, Curt Bogdan-Constantin
și Cucurezeanu Florin li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.
La data de 10 noiembrie 2017, inculpații sunt prezentați Curții
de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile față de Lazăr Petrișor și cu propunere de arest la domiciliu față de Nistor Vasile și Curt Bogdan-Constantin.
În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte
persoane.

ALTE ARTICOLE INTERESANTE

3 COMENTARII

  1. O acțiune minunată! De aceea este de interes major a fi făcută la toate societățile pe acțiuni unde instituțiile publice bugetare detin capital majoritar pentru ca acolo legea poate fi interpretată si chiar ignorată, dupa bunul plac al celor care au posibilitatea să încaseze profitul si sa ignore cu desăvârsire drepturile salariaților care muncesc pentru acel profit…

  2. O acțiune minunată! De aceea este de interes major a fi făcută la toate societățile pe acțiuni unde instituțiile publice bugetare detin capital majoritar pentru ca acolo legea poate fi interpretată si chiar ignorată, dupa bunul plac al celor care au posibilitatea să încaseze profitul si sa ignore cu desăvârsire drepturile salariaților care muncesc pentru acel profit…

  3. O acțiune minunată! De aceea este de interes major a fi făcută la toate societățile pe acțiuni unde instituțiile publice bugetare detin capital majoritar pentru ca acolo legea poate fi interpretată si chiar ignorată, dupa bunul plac al celor care au posibilitatea să încaseze profitul si sa ignore cu desăvârsire drepturile salariaților care muncesc pentru acel profit…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here